Nyheter > Artikkel

Eksamen i grunnskolen 2018 - nettbaserte hjelpemiddel

Under skriftlig eksamen på 10. trinn vil tilgangen til internett stenges, bortsett fra de nettbaserte hjelpemidlene som er godkjent

Se:Oppvekst

Powered by CustomPublish AS