Samferdselskomitè

Heidi Tøllefsen_878x1248
Komitè for kommunikasjon og samferdsel - samferdselskomitè
 
Heid Tøllefsen er leder for samferdselskomiteen. Hun jobber som lærer ved Andørja Montessoriskole og er aktiv innenfor Utdanningsforbudet og Frivillighetssentralen.
 
Mobil; 97147962
Epost; hotollefsen@hotmail.com
 
Om komiteen;
Samferdselskomiteen er en rådgivende komite for ordfører og formannskap/kommunestyre.

-              Komiteen gir anbefalinger ut fra de rammer som er gitt, både på investerings- og driftssiden i forhold til kommunale veier.

-              Komiteen gir råd innenfor ruteplanlegging av ferge, buss og hurtigbåt etter de rammer som er gitt av Troms Fylkeskommune.

-              Komiteens medlemmer arbeider opp mot regionale og sentrale myndigheter for og synliggjøre kommunens behov samt for å påvirke innenfor samferdselsfeltet.

 

Samferdselskomiteen er avhengig av tilbakemeldinger fra kommunens innbyggere.

Forespørsler kan rettes til leder av komiteen eller ordfører.

Komiteen består av følgende valgte representanter i perioden 2015-2019:
 
Faste representanter Parti/gruppe
Heidi Tøllefsen, leder Andørja fellesliste, gruppe A
Geir Ivar Frantzen Jacobsen, nestleder Høyre, gruppe A
Kjell Gunnar Olsen Senterpartiet, gruppe A
Johannes Arvesen Gruppe A
Oddvar Skog Arbeiderpartiet, gruppe B

 

Vararepresentater gruppe A;
1. vara: Arne Ekman, Høyre
2. vara: Sveinulf Aalmen, Høyre
3. vara: Knut-Børge Meyer, Senterpartiet

Vararepresentanter gruppe B;
1. vara: Tore Johansen, Arbeiderpartiet

 
Møtedokumneter vil du finne på siden for møtedokumenter for kommunikasjon og samferdselskomiteen.
 
Powered by CustomPublish AS