Produksjonstilskudd i jordbruket

Det er nå tid for å søke produksjontilskudd  og eventuelt avløsertilskudd.

Det er nå tid for å søke produksjontilskudd  og eventuelt avløsertilskudd. Skjemaet skal benyttes er tilgjengelig i Altinn  på denne linken:

Altinn - Produksjonstilskudd i jordbruket.

Søknadsfristene er 20. august og/eller 20. januar, avhengig av hvilke produksjoner det søkes om tilskudd til.

Foretak som leverer søknaden etter disse oppsatte fristene får tilskuddet redusert med kr 1000 pr virkedag søknaden er levert etter fristen.

Du kan søke om produksjonstilskudd. I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av:

  • jordbruksareal
  • grønt- og potetproduksjon
  • husdyrhold

Tilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Kriterier/vilkår
Landbruksforetaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak.

Foretak som bare søker tilskudd til birøkt er unntatt fra kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold.

aaaTilEmnet er omhandlet i Jordlova §§ 3 og 18.

Når det gjelder selve søknaden har Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn (se skjema nedenfor). Søknadsristene er 20. august og/eller 20. januar, avhengig av hvilke produksjoner det søkes om tilskudd til. Foretak som leverer søknaden etter disse oppsatte fristene får tilskuddet redusert med kr 1000 pr virkedag søknaden er levert etter fristen.

Tilknyttede elementer:

Powered by CustomPublish AS