Rettelse i sonefradrag for Laupstad

Sonekart - eiendomsskatt

Det har blitt brukt et kart som illustrerer sonene boligene er delt inn i som viser feil sonefradrag for Laupstad. Korrekt sonefradrag skal være 0,8 som det står i de vedtatte takseringsregler. Dette er nå korrigert og korrekt sonekart ligger her vedlagt: Sonekart+-+eiendomsskatt.pdf

Vedtatt av sakkyndig nemnd 18. juni 2012

Takseringsregler for eiendomsskatt

Arealmåling i forbindelse med eiendomsskatt

Dette er en kopi av fra artikkelarkivet av 13. oktober 2011.

Her kan du se artikkelen.

Powered by CustomPublish AS