Buss-, ferge- og skyssbåtrutene foreligger nå

Vegarbeidsperioden FV-848

Hurtigbåtruter gjeldende fra 05.01.2015

Rute 2: Tromsø - Finnsnes - Harstad/Harstad - Finnsnes - Tromsø Her

Fergeruter gjeldende til 03.01.2016

Rute 175: Sørrollnes - Stangnes/Stangnes - Sørrollnes Her

Bussruter gjeldende til 04.01.2015

Rute 330: Sjøvgan - Hamnvik - Sørrollnes/Sørrollnes - Hamnvik - Sjøvegan Her

Rute 331: Nordrollnes - Hamnvik - Engenes - Årbostad/Årbostad - Engenes - Hamnvik - Nordrollnes Her

 

Reduserte bussruter fra 20. august

Troms fylkestrafikk kutter i bussrutene i Ibestad fra 20. august.

Fortrinnsrett for pendlere på fergesambandet Stangnes - Sørrollnes

Ordningen trer i kraft fra og med 15.06.2012, og er p.t. gjeldende til 01.07.2015.

Powered by CustomPublish AS