Kommunale grunnlagsinvesteringer

De regionale utviklingsmidlene – kap. 551, post 60 - forvaltes av fylkeskommunene og skal brukes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Alle kommuner i Troms fylke er innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Midlene tildeles fylkeskommunen av Kommunal- og moderniseringsdeprtementet  (KMD), og midlene skal benyttes i henhold til departementets målstruktur.

 

Søknadsfrist innen 29.04.2016

Driftstilskudd til dagligvarebutikker i Troms 2016

Innovasjon Norge

Søknad på tilskudd, lån og/eller garanti

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Gjennom Innovasjon Norge kan det søkes om ulike typer av tilskudd, lån og/eller garantier (se lenke nedenfor).

Tilknyttede elementer:

Powered by CustomPublish AS