Varaordfører

Jim Kristiansen_475x666

Varaordfører: Jim Kristiansen.

Jim Kristiansen er varaordfører i Ibestad kommune i perioden 2015 - 2019. Han representerer Andørja Fellesliste (AFL).

Jim arbeider som ambulansearbeider og stasjonsleder ved ambulansetjenesten i Ibestad. Han er økonomiutdannet ved Høgskolen i Harstad. Dette er hans fjerde periode i kommunestyret og tredje periode i formannskapet. Jim er gruppeleder for flertallskonstellasjonen AFL/H/SP.

Varaordførers oppgaver kan i henhold til kommunelovens bestemmelser oppsummeres slik: Dersom ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. I slike tilfeller vil varaordføreren ha ansvaret for ordførerens ordinære oppgaver.

Telefon: 91554350
Epost; jim.kristiansen1917@gmail.com

Powered by CustomPublish AS