Vegbygging - privat avkjørsel fra offentlig vei

Om Privat avkjørsel fra offentlig vei
Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse. Dette gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken. Gjelder det avkjørsel fra fylkesvei og riksvei, sender du søknad til henholdsvis fylkeskommunen eller Vegdirektoratet.
 
Kriterier/vilkår
Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen. Hvis området ikke er regulert eller planen ikke inneholder avkjørsler, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

aaaHvis området ikke er regulert eller avkjørsel ikke inngår i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen, se vegloven (§§ 40-43 og § 13) med forskrifter. Se ellers plan- og bygningsloven.

Kommunen kan gi deg informasjon om hvordan du skal søke, hvilke retningslinjer som gjelder og om området er regulert eller ikke. Vedlagt søknaden skal det ligge ved et situasjonskart hvor avkjørselen er inntegnet.

 

 

Powered by CustomPublish AS