Vegvedlikehold

Om Vegvedlikehold

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier og Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene.

Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Rydding i kraftsoner
  • Veioppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de allminnelige erstatningsregler.

Henvendelser vedrørende vedlikehold på kommuanle veger rettes til PNU-seksjonen ved leder uteseksjonen Bjørnar Johansen på telefon 99 56 99 88/77 09 90 00.

aEksterne linker:

 

 

Powered by CustomPublish AS