Nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler til eksamen i grunnskolen

Eksamen i grunnskolen 2019 - nettbaserte hjelpemiddel

Skoleeiere skal i samarbeid med skoleledere sørge for at elever og voksne deltakere har tilgang til et avgrenset antall nettbaserte hjelpemidler under sentralt gitt eksamen i grunnskolen.

Se: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/nasjonale-foringer-for-nettbaserte-hjelpemidler-til-sentralt-gitt-skriftlig-eksamen-i-grunnskolen/

Nytt nettsted om mobbing.

nullmobbing.no.png

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Tidlig innsats i realfag.

Ibestad kommune valgt ut som realfagskommune

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 11 nye realfagskommuner. Den nasjonale realfagsstrategien Tett på realfag 2015-2019, ble lagt frem høsten 2015.
Målet er å øke barn og unges læring og motivasjon i matematikk og naturfag. Realfagskommunene skal ha klare mål for arbeidet med realfag i skoler og barnehager.

Ibestadmodellen for tidlig innsats i realfag skal bidra til økt realfagskompetanse blant ansatte for å styrke realfagsopplæringen i barnehage og småtrinnet i skolen i første omgang. Dette skal så bli en del av en læreplan for systematisk begynneropplæring i et helhetlig og sammenhengende læringsløp fra 1 til 16 år. Barnehage og skole skal jobbe tett sammen i dette utviklingsarbeidet.

Barn og elever i Ibestad skal bli bedre i realfag gjennom en lokal barnehage- og skolebasert utviklingsinnsats. Ibestad vil være en av 45 kommuner som er valgt ut som realfagskommune i landet, og vil gjennom deltakelsen komme i front av utviklingen.

Se også regjeringen.no og ht.no:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/11-nye-realfagskommuner/id2484051/

http://www.ht.no/nyheter/2016/04/14/Ibestad-blir-realfagskommune-12602511.ece

Powered by CustomPublish AS