BTI - modellutvikling

Bedre tverrfaglig innsats - BTI er et system for tverrfaglig samhandling som er vedtatt innført i Ibestad kommune.

Denne siden skal bygges ut med dokument som beskriver hva dette betyr for tverrfaglig samhandling i Ibestad kommune herunder en modelle for identifisering og oppfølging av utsatte barn og unge.

Siden er under arbeid.

Informasjon om modellen - se under samhandlingsmodell, kommunenivå, handlingsplaner

Prosjektplan Tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barnBTI

 Barnekonvensjonen sjumilssteget                                           

 Eksempel på samhandlingsmodell 

Eksempel modell for Bedre tverrfaglig innsats - BTI

Om Stafettloggen

Powered by CustomPublish AS