Kunngjøring om vedtak av kommuneplanens arealdel - Ibestad kommune

Vedtak av kommuneplanens arealdel skal i følge Plan og bygningslovens §11-15 kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.
 

Offentlig høring kommuneplanens arealdel

Planutvalget i Ibestad kommune vedtok 26 november 2015 i sak 110/15 å legge ut kommuneplanens arealdel til offentlig høring.

Høringsfristen settes til 2 februar 2016.

Eventuelle merknader/innsgelser sendes til Ibestad kommune, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik. Kommunens postmottak kan også benyttes her, e-postadresse: postmottak@ibestad.kommune.no

KOMMUNEPLANENS AREALDEL, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN:

Ibestad kommune har i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 11, § 11-14, vedtatt å legge kommuneplanens arealdel 2012-2023 ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 4.4.2012- 16.5.2012
Powered by CustomPublish AS