Stab

Om Stab

Stab består av 5,0 årsverk og ledes av ass.rådmann/personalsjef Roald Pedersen - telefon 90 62 62 72

Stab består av følgende ansatte:

 

Sekretær servicetorg Anna-Beth Fosshaug - telefon 48 26 07 28

Sekretær servicetorg Sonja Johansen - telefon 48 14 16 75

 

Regnskapskonsulent Geir Magne Johansen - telefon 48 22 02 49

Personalkonsulent Ellinor Fossen - telefon 48 28 40 52

Lønnssekretær Grete Danielsen - telefon 48 17 66 53

 
Powered by CustomPublish AS