Internt regel-/planverk

   Vedtatt  Gyldighet/merknad
 Permisjonsreglement  26.01.2012 - K-sak 4/12 Revidert 16.02.2016 - K-sak 1/16
 Lønnspolitisk plan  13.09.2012 - F-sak 166/12  
 Fleksitidsreglement  09.09.2009 - Adm.utvalget  Revidert 27.05.2013
 HMS-håndbok  30.11.2010 -  Adm.utvalget  Revidert 17.03.2015
 Styringsdokument internkontroll informasjonssikkerhet  02.04.2012  
 Reglement for erkjentlighetsgaver og oppmerksomhet ved merkedager  01.01.2012  
 Delegeringsreglement  30.05.2013 - Kom 30/13  
 Etiske regler  23.09.2010 - Kom  
 Retningslinjer for seniorpolitikk  23.09.2010 - Kom  
 Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen  23.09.2010. Kom  

 

Powered by CustomPublish AS