Frist for innlevering av søknad til Ibestad kommune 15.oktober 2018

Tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Om Spillemidler
Her finner du informasjon om spillemiddelordningen og søknadsprosessen i Ibestad kommune.

Vedlagt finner du link til elektronisk søknadsskjema for spillemidler gjennom Kulturdepartementet og en link til anleggsregisteret over alle idrettsanlegg i Norge.

I tillegg finner du lenker til kontaktregister og veiledningsmateriell som kan være til hjelp når det skal søkes om spillemidler til idrettsanlegg.

Eksterne linker:

- Idrettsanlegg.no

- Søknads- og regnskapsskjema

- Søknad om MVA kompensasjon

- Søk etter anlegg

 

Powered by CustomPublish AS