Tirsdag ettermiddag vaksinerte Ibestad sine første innbyggere. Kommunen mottok sine annonserte 10 Pfeizer-BioNTech vaksiner tirsdag klokken 1545 og klokken 1645 ble første vaksine satt. Prioritert var pasienter på sykehjemmet i Hamnvik. Vaksinene ble satt av helsesykepleier Siv N. Henriksen og sykepleier Magnus Grydeland. Begge uttrykker lettelse over at vi endelig er i gang.

Det var Alf Helgesen som var først ute med å bli vaksinert i Ibestad. Han var glad og fornøyd med å få vaksinen og feiret derfor vaksinen med en liten likør. Selve vaksineringen ble gjennomført på en effektiv måte da Siv og Magnus klarte å få 14 vaksiner ut av tilsendte vaksinepakke.

Ibestad kommune har et godt planverk og meget dyktig helsepersonell. De som vaksinerer har lang erfaring og høy beredskap. Vi er meget klare og kan allerede i dag ta imot vaksiner for fullvaksinering av hele befolkningen.

Prioriteringen av hvem som vaksineres først avgjøres av retningslinjer fra FHI og lokale prioriteringer gjort av kommuneoverlege. Kritisk viktig helsepersonell vil også få vaksine tidlig.

Vi ønsker fortsatt at befolkningen tar kontakt med oss og gir tilbakemelding om de ønsker vaksinering. 260 innbyggere har allerede satt seg på listen. Beboere på sykehjem og omsorgsboliger vil bli kontaktet av oss.

Ring enten helsesykepleier, telefon 901 54376 eller Astafjordlegen, telefon 771 74000 (torsdager i oddetallsuker 922 29373).