Faste medlemmer gruppe A:

Einar Johan Dons (Sp), leder
Sunniva Fosshaug (H), nestleder
Geir-Arne Ekman (H)

Varamedlemmer gruppe A:
Agnes Normann
Magnus Grydeland
 

Faste medlemmer gruppe B:

Knut Børge Meyer (Ap)
Helene Maria Berg (Ap)

Varamedlemmer gruppe B:
Lisbeth Heggelund (Ap)
 

 

Sekretær/utvalgssekretær: Ingvild Johansen/Terje Andreassen