Faste medlemmer gruppe A:

Sveinulf Aalmen (H), leder
Oddgrim Innerå (Sp)
Asle Skardal
Johanne Frantzen

Varamedlemmer gruppe A:
1. Markus Richter
2. Geir Arne Ekman (H)
3. Anders Fosshaug

Faste medlemmer gruppe B:

May Hilde Gravrok (Ap), nestleder
Yngve Lange (Ap)

Varamedlemmer gruppe B:
1. Karina Olsen (Ap)
2. Sigbjørn Fosse (Ap)

 

Protokollfører for utvalget er Ingvild Johansen.