Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter. Her kan du se statistikk over blant annet:

  • tildelte og felte dyr
  • bestandsutvikling
  • slaktevekter
  • aldersfordeling
  • fallvilt

Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, f.eks. jaktfelt, vald, bestandsplanområde, og fra kommunalt til nasjonalt nivå. 

Statistikken er tilgjengelig for alle på https://www.hjorteviltregisteret.no/ 

Jeger, valdansvarlig og kommune kan logge inn i Hjorteviltregisteret for å registrere data. Jeger kan registrere sette og skutte dyr fra jakt enten ved innlogging i Hjorteviltregisteret eller via appen Sett og skutt. Valdansvarlig kan se og godkjenne data for sitt vald og levere fellingsrapport. Kommunen har ansvaret for at data registreres i Hjorteviltregisteret senest 14 dager etter endt jakt. Kommunen sender også en samlet rapport til Statistisk sentralbyrå. 

Kommunen har også ansvar for å registrere fallviltdata. Dette gjøres enten av kommunens viltansvarlig eller via appen Fallvilt som ettersøkspersonell kan bruke ute på oppdrag. Kommunen rapporterer årlig fallviltdata til Statistisk sentralbyrå.