Faste medlemmer av eiendomsskattenemda:

Bjørnar Johansen (leder)
Bernt Lorentsen (nestleder)
Vegar Johnsen

Varamedlemmer:
Velges i suppleringsvalg