Faste medlemmer av  sakkyndig eiendomsskattenemd:

Bjørnar Johansen (Ap), leder
Holger Rørstrand (H), nestleder
May Kirsti Ekman (H)

Varamedlemmer:
May Liss Coucheron vara for Bjørnar Johansen

Bernt Lorentsen for Holger Rørstrand    

Anne Margrethe Wilter vara for May Kirsti Ekman