Forhandlingsutvalget forhandler lønn og andre lønnsmessige avtaler med kommunedirektør.

 

Forhandlingsutvalget består av:

Jim Kristiansen (H), leder
Raymond Johnsen (H), nestleder
Hugo Salomonsen (Ap)

 

Varamedlemmer gruppe A:

Lill-Grethe Fosshaug (H)
Linn Helgesen (Sp)

 

Varamedlemmer gruppe B:

Ingrid H. Frantzen (Ap)