Hjemmesykepleie gis med bakgrunn i nødvenidg helsehhjelp. Helsehjelpen kan omfatte behandling, pleie og omsorg, for å  kunne mestre å bo i eget hjem så lenge som mulig.