Valgstyret treffer beslutninger vedrørende kommunens gjennomføring av valg.

Dette innebære i praksis Stortingsvalget i 2025 og kommunevalget i 2027.

Ordfører er leder av valgstyret, mens varaordfører er nestleder.

Sekretær er Roald Pedersen.