Faste medlemmer gruppe A:

Richard Holte (H), leder
Roger Skog (H), nestleder
Reidun Fugleberg (H)
Anne-Margrethe Wilter (Sp)

Varamedlemmer gruppe A:
Geir-Ivar F. Jacobsen (H)
Kjell Halvor Wiik (H)
 

Faste medlemmer gruppe B:

Sissel Johansen (Ap)
Oddvar Skog (Ap)

Varamedlemmer gruppe B:
Knut Børge Meyer (Ap)
May-Hilde Gravrok (Ap)

 

 

Sekretær/utvalgssekretær: Per Øyvind Anfinsen