Vi tilbyr

 

 • Samtaleterapi
 • Koordinerende hjelp der det er behov for flere tjenester, samt bistå med utarbeidelse/oppfølging av individuell plan.
 • Forløpskoordinator
 • Ulike former for oppfølging i hverdagen.
 • Opprette og være deltaker i ansvarsgrupper der det er ønskelig.
 • Hjelp til innsøking til spesialist helsetjenesten både i forhold til psykisk helse og rus, poliklinisk og døgnbehandling.
 • Samarbeid med og oppfølging av behandlingsopplegg fra spesialisthelsetjenesten.
 • Foreldreveiledning
 • Tilbud til ungdom som går på videregående skole. Dette tilbudet har egen facebookgruppe.
 • Vi kan være behjelpelig ift søknad om støttekontakt og avlastning.
 • Ulike aktivitetstilbud og møteplass

Vi er endel av kommunens kriseteam og er representert i barnehageteam, skoleteam, ungdomsteam og i arbeidsutvalget for politirådet.

 

Saksgang

Du kan ta kontakt med psykisk helsetjeneste direkte, via fastlege eller gjennom spesialisthelstjenesten. Det vil da bli gjennomført en kartleggingssamtale for å finne riktig tilbud for deg. Noen av tjenestene må det søkes på, og dette får du hjelp til av oss. 

Søknadene behandles av koordineringsteamet som består av:HSO leder, enhetsledere for miljøtjenesten, hjemmetjenesten, sykehjemmet og ergoterapeut. Teamet har også en sekretær.  

Link til søknadsskjema her

Kontaktopplysninger

VAKT TELEFON ALLE HVERDAGER  0800 - 1500 46802531

Mortenped_245x327.jpg

Morten Pedersen - Erfaringskonsulent

Mail: mp@ibestad.kommune.no

Tlf : 46802531

 

121650537_810314419735142_3017837946117629512_n_200x309.jpg 

Inessa Forsgren - Spesialsykepleier Psykisk helsetjenesten

Erfaring både med rus lidelser og psykiske lidelser. Videreutdanning i rus og psykriatri, rus- og psykiske lidelser(ROP), traume og traumebehandling

E-post: Forine@ibestad.kommune.no

Telefon: 90522935

 

 

IMG_0405 (1)_245x436.jpg

Kristin Sjåfjell - Miljøarbeider psyksisk helsetjeneste

Erfaring fra fengselsvesen, arbeid med barn og unge. Påbegynt bachelor i psykologi.

Tlf: 46882648

E-post: kristin.sjafjell@ibestad.kommune.no


 

 

IMG_0037_245x327.jpg


Kirstin Wiik Johansen – Utviklingsrådgiver

Vernepleier med videreutdanning i veiledning, spesialpedagogikk, ledelse

Tlf: 95104425

E-post: kirstin.wiik-johansen@ibestad.kommune.no