Vi tilbyr

 

 • Samtaleterapi og samtalepartner. Samtalene tar utgangspunkt i den enkelte person sine mål, ønsker og behov. Noen kan ha behov for oppfølging en kort periode, mens andre har bruk for tettere og mer langvarig oppfølging. Mange av behandlingssamtalene er blitt tatt i frisk luft og på tur, gående eller i bil.

 • Bistå med utarbeidelse/oppfølging av individuell plan.

 • Forløpskoordinator

 • Ulike former for oppfølging i hverdagen.

 • Være deltaker i ansvarsgrupper der det er ønskelig.

 • Hjelp til innsøking til spesialist helsetjenesten både i forhold til psykisk helse og rus, poliklinisk og døgnbehandling.

 • Samarbeid med og oppfølging av behandlingsopplegg fra spesialisthelsetjenesten.

 • Tilbud til ungdom som går på videregående skole. Dette tilbudet har egen facebookgruppe.

 • Vi kan være behjelpelig ift søknad om støttekontakt og avlastning.

 • Ulike aktivitetstilbud og møteplass. Link til facebookside her

 • Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser.

 • EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Repsocessing”. Dette er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som preger hverdagen, hvis en person har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. 

 

 

Saksgang

Du kan ta kontakt med psykisk helsetjeneste direkte, via fastlege eller gjennom spesialisthelstjenesten. Det vil da bli gjennomført en kartleggingssamtale for å finne riktig tilbud for deg. Noen av tjenestene må det søkes på, og dette får du hjelp til av oss. 

Søknadene behandles av koordineringsteamet.

Link til søknadsskjema her

Kontaktopplysninger

 

 

 

 

 

46802531121650537_810314419735142_3017837946117629512_n_200x309.jpg 

Inessa Forsgren - Spesialsykepleier Psykisk helsetjenesten

Erfaring både med rus lidelser og psykiske lidelser. Videreutdanning i rus og psykriatri, rus- og psykiske lidelser(ROP), traume og traumebehandling

E-post: Forine@ibestad.kommune.no

Telefon: 90522935

 

 

IMG_0405 (1)_245x436.jpg

Kristin Sjåfjell - Miljøarbeider psyksisk helsetjeneste

Erfaring fra fengselsvesen, arbeid med barn og unge. Påbegynt bachelor i psykologi.

Tlf: 46882648

E-post: kristin.sjafjell@ibestad.kommune.no