Følgende er valgt til Utvalg for Byggesaker i perioden 2019-23:
Gruppe A:
Marvin Eliseussen (H)
Marianne Johnsen (H)

Vara for gruppe A:
Jim Kristiansen (H)

Gruppe B:
Kristian Tollefsen (Ap)

Vara for gruppe B:
Bjørnar Johansen (Ap)

Utvalget har ansvaret for alle prosjekter over 1 million kroner, med unntak av sykehjemsutbyggingen.

 

Sekretær for utvalget er Trond Hanssen