Faste medlemmer gruppe A:

Linn Helgesen (Sp), nestleder
Anne-Margrethe Wilter (Sp)

Varamedlemmer gruppe A:
Marvin Eliseussen (H)

 

Faste medlemmer gruppe B:

Bjørnar Johansen (Ap), leder

Varamedlemmer gruppe B:
Knut Børge Meyer (Ap)

Utvalget har ansvaret for alle prosjekter over 1 million kroner.

 

Sekretær for utvalget er Trond Hanssen