*Kommunestyrets representant: Varaordfører Raymond Johnsen, Maria Samuelsen som vara

 

Øvrige styremedlemmer - IKKE OPPDATERT:

Oddgrim Innerå (leder), mobil: 97010043
Tor Meyer (nestleder)

Tove Helene Horsberg, styremedlem
Vibeke Aspdal, styremedlem
Anne B. Tjentland (sogneprest)

Sekretær for Kirkelig felleråd er kirketjener Stig Åge Steen, mobil: 97137831