Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er et nettsted som hele tiden gir deg oppdatert informasjon om alle tilskuddsordninger det er mulig å søke på. Ibestad kommune abbonerer på ordningen, noe som betyr at alle kommuneansatte og lag/foreninger kan opprette bruker. For å bruke portalen søker man opp nettstedet, skriver inn Ibestad og velger en av tjenstene; kommuneansatt eller lag/foreninger.

Nettsiden til Tilskuddsportalen: http://tilskuddsportalen.no/#/