• Helsesykepleiertjenesten
  • Ergoterapitjenesten
  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Koordinatortjeneste
  • Bo- og oppfølgingstjenesten (miljøtjenesten og bofellesskapet)

 

aina.jpg

Enhetsleder for tjenesten er Aina Brox Mathisen

tlf 94059960

epost:aina.mathisen@ibestad.kommune.no