• Helsesykepleiertjenesten
  • Ergoterapitjenesten
  • Kommunal fysioterapitjeneste
  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Koordinatortjeneste
  • Bo- og oppfølgingstjenesten (miljøtjenesten og bofellesskapet)
  • Flyktningetjeneste
  • Transporttjeneste for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

 

Enhetsleder for tjenesten er Aina Brox 

tlf 94059960

epost:aina.brox@ibestad.kommune.no