Raymond Johnsen er varaordfører i Ibestad Kommune i perioden 2023 til 2027.

Han representerer Ibestad Høyre (H).

 

Raymond arbeider som sjefingeniør i Sjøfartsdirektoratet og leder direktoratets tilsynskontor i Harstad.

Han er utdannet Sjøkaptein i Bodø og har seilt i utenriksfart som styrmann og kaptein før han i 2009 startet å jobbe for Sjøfartsdirektoratet som skipsinspektør.

 

Dette er Raymonds tredje periode i kommunestyret. Siste periode var han gruppeleder for flertallsgruppen som bestod av Ibestad Høyre og Ibestad Senterparti.

 

Raymond har de siste tolv årene vært aktiv i politikken i Ibestad Kommune, som medlem av en rekke råd og utvalg de foregående tre kommunestyreperiodene.

Han er videre leder for Ibestad Forliksråd, og kommunestyrets sin representant i Ibestad Kirkelige fellesråd.

I kommende periode er han også ibestad kommunes representant i Arkiv Troms, K-Sekreteriatet, Komrev Nord og HRS representantskap.

Varaordfører er også fast medlem av formannskapet.

 

Varaordførers oppgaver kan i henhold til kommunelovens bestemmelser oppsummeres slik:

Dersom ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører.

I slike tilfeller vil varaordføreren ha ansvaret for ordførerens ordinære oppgaver.

 

Kontaktinformasjon:

Raymond Johnsen

Mobil: 95439007

Epost: raymond.johnsen@ibestad.kommune.no