Faste medlemmer gruppe A:

Linn Helgesen (Sp), leder
Richard Holte (H), nestleder
Kjell Halvor Wiik (H)

Varamedlemmer gruppe A:
Maria Samuelsen (H)
 

Faste medlemmer gruppe B:

Hugo Salomonsen (Ap)
May-Hilde Gravrok (Ap)

Varamedlemmer gruppe B:
Karina Olsen (Ap)

Ansatte representanter, 2023-2025:

Fagforbundet: Monica Simonsen, vara Sissel Johansen

Utdanningsforbundet: Carl Ulvestad, vara Helga-Malene Meyer

 

 

Sekretær/utvalgssekretær: Roald Pedersen