Forliksrådet 2019-20:
Raymond Johnsen, leder
Sissel Johansen
Nancy Eriksen

Forliksrådet 2021-24:
Raymond Johnsen (leder)
Ella Irons
Marianne Johnsen

Varrepresentanter 2021-24:
1. Oddvar Samuelsen
2. Lill-Grete Fosshaug
3. Linn K. Henriksen

Møtefullmektiger til forliksrådet 2021-24:
Asbjørg Frantsen
Per-Halvard Hanssen