Forliksrådet 2021-24:
Raymond Johnsen (leder)
Ella Irons (nestleder)
Marianne Frantzen

Varrepresentanter 2021-24:
1. Oddvar Samuelsen
2. Lill-Grete Fosshaug
3. Hugo Salomonsen

Møtefullmektiger til forliksrådet 2021-24:
Asbjørg Frantsen
Per-Halvard Hanssen

 

 

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge. Det er både en meklingsinstitusjon og en domstol.

Forliksrådet behandler bare sivile saker, ikke straffesaker. En sivil sak er en konflikt mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side.

Møtet i forliksrådet kalles et rettsmøte. Et rettsmøte i forliksrådet er mindre formelt og mindre omfattende enn et rettsmøte i de andre domstolene.

Som regel blir alle sivile saker behandlet i forliksrådet. Hvis saken ikke blir avgjort i forliksrådet, eller hvis en av partene ikke er fornøyd med resultatet, kan man som regel ta saken videre til tingretten.

Forliksrådet skal legge til rette for at partene får løst en tvist ved mekling eller dom.

Forliksrådet består av tre rådsmedlemmer, og en av disse er leder for forliksrådet.

Et møte starter med at lederen for forliksrådet ber partene være ærlige når de forklarer seg.

Dere blir gjort kjent med at falsk forklaring er straffbart.

Dere får deretter gi deres syn på saken. Klageren (den som har sendt forliksklagen) får ordet først. Deretter får motparten (Den som har mottatt forliksklagen) ordet.

Etter dette vil rådsmedlemmene forsøke å hjelpe dere til å bli enige. Rådet gir forslag til løsninger som dere kan vurdere.

Et møte i forliksrådet er i utgangspunktet offentlig. Publikum har rett til å være til stede.

 

Politiet er sekreteriat for forliksrådene.                                                                                                                                                                                

Mer info om forliksrådet finner du her:

 

Forliksrådet – Politiet.no

Dette skjer i forliksrådet – Politiet.no

 

Sende inn forliksklage?

Send forliksklage – Politiet.no

 

Kontakt forliksrådet gjøres via sivilseksjonen hos namsmannen på følgende måte

 

Kontaktinformasjon Namsmann og forliksråd

 

Telefon:         77 79 71 38

E-post:          bardusivilseksjon@politiet.no

Postadr.:       Postboks 204, 9365 Bardu

 

Åpningstider

Torsdager er kontoret åpent 09:00-14:00 i partallsuker, og 11:00-18:00 i oddetallsuker.

Stengt alle helligdager

 

Åpningstid

Telefontid

Mandag

09:00–14:00

12:00–14:00

Tirsdag

09:00–14:00

12:00–14:00

Onsdag

09:00–14:00

12:00–14:00

Torsdag

09:00–14:0011:00–18:00

12:00–14:00

Fredag

09:00–14:00

12:00–14:00

* Torsdager er kontoret åpent 09:00-14:00 i partallsuker, og 11:00-18:00 i oddetallsuker.