Forliksrådet 2019-20:
Raymond Johnsen, leder
Sissel Johansen
Nancy Eriksen

 

Det vil bli valgt nytt forliksråd for perioden 2021-2024