Faste medlemmer av nemda:

Ola Horsberg (leder)
Hugo Salomonsen (nestleder)
Steinar Rollmoen

Varamedlemmer:
1. Roy Normann
2. Marvin Eliseussen