Faste medlemmer:

Ola Horsberg, leder
Geir Ivar F. Jacobsen (H), nestleder
Margrethe Kristiansen

Varamedlemmer:
Jens Henrik Johansen vara for Ola Horsberg
Stein Roger Hansen vara for Geir Ivar F. Jacobsen
Roy Normann vara for Margrethe Kristiansen