Det er lurt å ha viltbånd i bilen. Du finner all nødvendig informasjon på båndet, og du kan bruke det til å merke påkjørselsstedet. 

Viltbånd kan du hente på servicetorget på Rådhuset, og vi kommer også til å sette ut på butikkene. 

Ansvar

Det er ikke straffbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å ikke melde fra. 

Du risikerer avkorting av forsikringserstatningen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres. 

Skadde dyr lider. Din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig. 

Sikre skadestedet

Plasser bilen slik at dener godt synlig og skjermer skadestedet. 

Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende trafikk. 

Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant. 

Ring 02800

Ring politiet på 02800 (eventuelt 112 hvis du har dårlig dekning). Politiet varsler kommunens fallviltmannskap. 

Ved personskade ringer du også 113. 

Merk skadestedet

Det er mulig at politiet ber deg om å være på skadestedet og dirigere trafikken til nødetatene og fallviltmannskapene ankommer. 

Om du får tillatelse til å kjøre fra stedet, merk påkjørselsstedet - eller stedet hvor dyret forlot veien - med viltbånd, refleksvest, plastpose eller lignende som du knyter fast i autovernet, en brøytestikker elelr et tre. Dette hjelper politiet og fallviltmannskapene å finne igjen stedet. 

Ikke gå nært eller følg etter dyret

Ikke gå unødvendig nært dyret! Et skadet dyr legger seg ofte ned om det får være i fred. Om man ikke er varsom og dyret fler seg presset, vil det prøve å komme seg videre og i sikkerhet, med de ekstra lidelsene dette medfører. 

Om dyret forlater stedet, ikke følg etter! Dette kan både være farlig (skadde dyr kan bli aggressive) og det vanskeliggjør fallviltmannskapenes og sporhundens arbeidet med å lete opp dyret, noe som er svært uheldig med tanke på dyrets velferd. 

Avliving

Avliv aldri et større dyr (elg, dyr fra dyrehold f.eks. sau) på egenhånd. Den avgjørelsen skal tas av politiet, kommunens fallviltmannskaper eller dyreeier. 

Småvilt og mindre dyr kan man selv avlive, dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve elelr bli friskt. 

Ta aldri med deg påkjørt og drept vilt uten tillatelse. 

Slik unngår du dyrepåkjørsel

Ta varselskiltene på alvor, de varsler en reell fare.

Senk farten på strekninger med fare for vilt/husdyr. Å holde fartsgrensa kan faktisk være for høy fart. Senker du farten fra 80 til 70 km/t, reduserer du risikoen med 50%. Treffer du dyret med 10 km/t lavere fart, kan det redde liv. 

Vær ekstra oppmerksom i grålysningen om morgenen, og i skumringen om kvelden, da vandrer dyrene mest. 

Det er ekstra stor fare for viltpåkjørsler i kalde perioder og etter større snøfall. Da søker dyrene til brøytede veier hvor det er lettere for dem å bevege seg. 

Sveip med blikket slik at du får med deg evt. bevegelser i veikanten, spor i snøen og refleksjon fra dyreøyne. 

Kommer ett dyr, kommer ofte flere. Brems og vær oppmerksom. 

Et dyr som tilsynelatende står rolig i veikanten, kan begynne å løpe foran bilen. 

Ha alltid ren og klar frontrute, rene og riktig justerte lys, og la mobil og GPS hvile mens du kjører.