Enhet for fag, forebygging og oppfølging har ansvaret for ordningen med brukerstyrt personlig assistent. Ordningen er en søketjeneste og kommunens søknadskjema for helse- og omsorgstjenester kan benyttes. Generell informasjon om ordningen finnes her.