Perioden 2023-27: Valgt representant fra kommunestyret er Miriam Kristiansen (H),   1. vara er Lill-Grethe Fosshaug (H), 2. vara er Karina Olsen (Ap)

 

Hamnvik barnehage - IKKE OPPDATERT;
Yngve Takøy
Trine-Lise Edvardsen
Marie Alexandra Jakobsen
Pedagoger i utvalget er Line Margrethe, Svein og Vidar

Ånstad barnehage - IKKE OPPDATERT;
Dan Erik Antonsen
Andreas Kvalnes
Pedagoger er Kamilla og Susann