Tjenesten er endel av det totale helse- og omsorgstilbudet i Ibestad kommune og samarbeider tett med de andre enhetene for å sikre at tjenestetilbudet som gis er av riktig omfang til riktig tid.