Helse:
 • Helsestasjon
 • Skolehelsetjenesten
 • Jordmortjeneste 
Omsorg
 • Sykehjem, Dagaktivitetssenter for hjemmeboende demente, Felleskjøkken,
 • Hjemmetjeneste
 • Bo og miljøtjenesten 
 • Psykisk helse
 • Frisklivskoordinator
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
Sosial:
 • NAV,
 • Bostøtte
 • Startlån