Leilighetene tildeles etter søknad og vedtak, og det må være behov for omfattende og døgnkontinuerlig bistand som ventes å vare livet ut og som ikke kan ivaretas i nåværende bolig. Det skal vurderes om du fyller vilkårene for nødvendig helsehjelp etter Lov om kommunale tjenester. Det blir foretatt en individuell vurdering basert på IPLOS-registrering og faglige vurderinger etter samtaler, og eventuelt observasjoner og kartlegging av ditt hjelpebehov.  

Alle som flytter inn får en husleiekontrakt med kommunen. Det kan i tillegg kjøpes pakker for måltider, vask av klær, hygieneprodukter m.m. Det er mulig å søke bostøtte og strøm er inkludert i husleien. Snemåking utenfor inngangsdør foretas av kommunen. 

Leilighetene møbleres av leietaker i den grad plassen tillater det. Eiendeler av stor verdi plasseres på eget ansvar, og innboforsikring ordnes av leietaker. Renhold gjøres en gang pr uke etter standard for hjemmehjelp. Øvrig renhold må leietaker sørge for selv. Ved utflytting skal boligen rundvaskes. 

Det er mulighet for legetilsyn ukentlig, behov for dette meldes personal og konsultasjon betales av leietaker. Medisiner holdes av den enkelte, men administreres av helsepersonell der det er ønskelig. 

Måltider er i utgangspunktet felles.