Perioden 2023-27: Valgt representant fra kommunestyret er Miriam Kristiansen (H), 1. vara er Lill-Grethe Fosshaug (H), 2. vara Heidi Dehlin Holte (Ap)

Medlemmer fra Ibestad skole;
Elever, Tilde Sofie Fosshaug og Tiril Marie Høie Bergstedt (nestleder).
Foresatte FAU, Geir Ivar Frantzen Jacobsen og Liss-Mariann Jensen.
Pedagogisk personale, Lene Brustind og Aurora Johanne Isaksen.
Andre ansatte, Karin Steen.
Fra kommunen, Trond Arvid Isaksen (rektor/sekretær) og Miriam Kristiansen (leder).