Faste medlemmer gruppe A:
Jim Kristiansen (H), ordfører 
-mobil: 91554350, epost: jim.kristiansen@ibestad.kommune.no

Raymond Johnsen (H), varaordfører
-mobil: 95439007, epost: raymond.johnsen@ibestad.kommune.no

Lill-Grethe Fosshaug (H)
-mobil: 98423206, epost: lill.grethe.fosshaug@ibestad.kommune.no

Linn Helgesen (Sp)
-mobil: 93450797, epost: linn_helgesen@hotmail.com
 

Varamedlemmer gruppe A:
Miriam Kristiansen (H)
-mobil: 95559530, epost: m.kristiansen00@gmail.com

Dag Sigurd Brustind (H)
-mobil: 95332500, epost: astafjord@gmail.com

Sigurd Arvesen (H)
Richard Holte (H)
Geir-Arne Ekman (H)
Vegar Johnsen (H)

 

Faste medlemmer gruppe B:
Ingrid H. Frantzen (Ap)
-mobil: 97969043, epost: ifrantzen@mac.com

Hugo Salomonsen (Ap)
-mobil: 97789672, epost: hug-sa@online.no

 

Varamedlemmer gruppe B:
Karina Olsen (Ap)
-mobil: 41437666, epost: ka_bi_ol@hotmail.com

May-Hilde Gravrok (Ap)
-mobil: 47758109, epost: mhgravrok@yahoo.no

Dag Indresand (Ap)
Harald Holte (Ap)
Leif Magne Johansen (Ap)

 

 

Sekretær/utvalgssekretær: Sonja Johansen