Faste medlemmer gruppe A:
Miriam Kristiansen (H), leder
Lill-Grethe Fosshaug (H), nestleder
Sigurd Arvesen (H)

Varamedlemmer gruppe A:
Kjell Halvor Wiik (H)
Sunniva Brustind (H)
Maria Samuelsen (H)

 

Faste medlemmer gruppe B:
Harald Holte (Ap)
Kristin Olsen (Ap)

Varamedlemmer gruppe B:
Helga-Malene Meyer (Ap)
Helene Maria Berg (Ap)

 

 

Sekretær/utvalgssekretær: Per Øyvind Anfinsen