Faste medlemmer gruppe A:
Lill-Grethe Fosshaug (H), nestleder
Jim Kristiansen (H)
Vidar Lindgård
Marianne Johnsen (H)

Varamedlemmer gruppe A:
1. Sveinulf Aalmen (H)
2. Elisabeth Eliseussen
3. Bjørn Magne Aspdal (H)

Faste medlemmer gruppe B:
Eidar Tøllefsen (Ap), Leder
Karina Olsen (Ap)

Varamedlemmer gruppe B:
Kristin Olsen (Ap)

 

Sekretær for utvalget er Anne Kristiansen.