[Bildet mangler]

Anne Nordhaug

Telefon: 47330291

Epost: anne.nordhaug@ibestad.kommune.no

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen, og som har særskilte hjelpebehov på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne, kan søke om hjemmetjenester. 

Hjemmetjenesten har ansvar for flere områder:
 Hjemmesykepleie
 Hverdagsrehabilitering
 Praktisk bistand/hjemmehjelp
 Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 Ergoterapitjeneste
 Omsorgsstønad
 Støttekontakt
 Trygghetsalarm
 Middagsombringing