Faste medlemmer:
Leder Dag Indresand (Ap)
Nestleder Stig Bruvoll (H)
Medlem Mona Kristiansen (H)
Medlem Rune Bertheussen (Ap)
Medlem May-Lis Engebraaten (Ap)

Varamedlemmer gruppe A:
Anne Kristine Ekman (H)

Varamedlemmer gruppe B:
Knut Børge Meyer (Ap)