Trond Hanssen er teknisk sjef i kommunen.
trond.hanssen@ibestad.kommune.no
Mobil 917 36 167

Linn-Iren Sande jobber som saksbehandler, og har også ansvar for eiendomskatt og kommunale avgifter.
linn-iren.sande@ibestad.kommune.no
Telefon  926 43 135

Laura Bunse er kommunens landbruksansvarlig.
laura.bunse@ibestad.kommune.no
Telefon 944 84 107