Trond Hanssen er teknisk sjef i kommunen.
trond.hanssen@ibestad.kommune.no
Mobil 917 36 167

Linn-Iren Sande jobber som saksbehandler, og har også ansvar for eiendomskatt og kommunale avgifter.
linn-iren.sande@ibestad.kommune.no
Telefon  926 43 135

Ole Pedersen Dyrstad er kommunens landbruksansvarlig.
ole.pedersen-dyrstad@ibestad.kommune.no
Telefon 902 12 737

Kristian Pedersen jobber som prosjektleder   
kristian.pedersen@ibestad.kommune.no
Mobil 482 52 700