Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 15
22
18
21
Eldrerådet 24
8
11
13
Forliksrådet 5
8
6
3
5
2
7
4
2
Formannskap 11
25
8
29
12
21
11
23
16
6
27
29
12
26
24
14
28
5
Kommunestyret 25
12
30
20
10
7
12
Kontrollutvalget 6
21
1
26
Kulturutvalget 22
4
15
13
17
Oppvekstutvalget 19
18
6
5
7
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 14
30
Samferdselsutvalget 5
4
27
8
Ungdomsrådet 22
7
29
27