Kulturmidler

Ibestad kommune har hvert år, om det er budsjettert, to typer kulturmidler til fordeling blant kommunens innbyggere. Den ene typen kulturmidler er aktivitetstilskudd, som deles ut til lag og foreninger, med utlysning på våren og tildeling på høsten. Den andre typen kulturmidler er for enkelttiltak og tildeles løpende gjennom hele året med søknadsfrist 1.desember.

Retningslinjer for utdeling av kulturmidler:

Retningslinjer for utdeling av kulturmidler Ibestad kommune, oppdatert 2022.pdf                                                 

Skjema for kulturmidler aktivitetstilskudd Ibestad kommune (PDF og redigerbart format):

Søknad kulturmidler aktivitetstilskudd, oppdatert 2022.pdf

Søknad kulturmidler aktivitetstilskudd, oppdatert 2022.docx 

Skjema for kulturmidler enkelttiltak Ibestad kommune (PDF og redigerbart format): 

Søknad kulturmidler enkelttiltak, oppdatert 2022.pdf

Søknad kulturmidler enkelttiltak, oppdatert 2022.docx

 

 

Spillemidler

Hvert år kan det søkes om midler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg. Man søker gjennom en portal der hver kommune står som saksbehandler og søknadene sendes til fylkene for sluttbehandling.

For å kunne søke på spillemidler, må anlegget du søker for være registrert i Anleggsregisteret. På sidene til Anleggsregisteret ligger også link til søknadsskjema og informasjon om utfylling.

Sjekk om ditt anlegg er registrert: https://www.anleggsregisteret.no/finn-anlegg/

Hjemmesiden til Anleggsregistret: https://www.anleggsregisteret.no/

Siden "Gode idrettsanlegg": https://www.godeidrettsanlegg.no/

Publikasjoner om idrettsanlegg: https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/idrett/publikasjoner-om-idrettsanlegg/id86915/