Generelt:
Følgende kan vie i Ibestad kommune:
Ordfører Dag Sigurd Brustind, mobil: 95332500
Varaordfører Hugo Gunnar Olsen, mobil: 41263923

Vielser for de som er bosatt i Ibestad kommune er gratis. Vi vil også tilstrebe at alle andre kan få en gratis vielse.

Hvor foregår vielsen:
Vielsen kan foregå på Kulturhuset, i Rådhuset eller på annet sted etter avtale.

 

Før dere møter ordfører:

For å inngå ekteskap i Norge må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt.
Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. 
På bakgrunn av prøvingen vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. 
Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

 

Dere kan avtale tid for vielsen på forhånd, hvis ønskelig.

 

Under møtet med ordfører:
Husk gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er pass eller førerkort og bankkort med bilde og personnummer, som er utstedt i Norge.
Husk å ta med prøvingsattest.

Det viktigste med dette møtet er å gjøre nødvendige avtaler for selve vielsen.

 

Under vielsen:

Dere må sørge for at det er to vitner tilstede under vielsen. Dette kan være forlovere eller to andre myndige personer.
Vitnene må underskrive nødvendige papirer.

 

Etter vielsen:
Etter vielsen får dere en rett kopi av vigselboken. Denne har samme funksjon som en midlertidig vigselattest.

Den endelige vigselattesten får dere i posten fra Skatteetaten.

 

Ved spørsmål, kontakt ordfører Dag Sigurd Brustind.