Formannskapet er valgt som kontrollutvalg for alkoholsaker.