Om kulturskolen.

Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6: «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.» (1997). Samarbeidet med skoleverket knytter kulturskolens oppdrag sammen med grunnskolens målsetting: «Opplæringas mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.» (Læreplanverket K06).

 

Kulturskoletilbud våren 2020

I vår har vi et bredt tilbud og kan i utgangspunktet tilby: foto, tresløyd, tradisjonelle spill, rockeverksted, sang, kor, piano, gitar og korpsinstrument.

Kulturskolerektor: Trond-Arvid Isaksen    Telefon 480 99 549.      E-post: trond-arvid.isaksen@ibestad.kommune.no

Sentralbordet - telefon 77 09 90 00

Om kulturskolen våren 2020


Ibestad kommune har tilsatt lærer i musikk og kulturskolen i hel stilling. Oppstart for han vil være uke 7. Påmelding innen 2.februar 2020.

Våren 2020 har vi et bredt tilbud og kan tilby disse fagene ved nok påmeldte: foto, tresløyd, tradisjonelle spill, rockeverksted, sang, kor, piano, gitar og korpsinstrumenter. Flere av fagene henger nært sammen, vi er fem lærere som kommer til å undervise og jobbe tett sammen om disse uttrykkene. 

Fagene er avsluttende etter hvert semester, det vil si at man melder seg på for et halvår av gangen. Alle fagene, bortsett fra musikk, har ti ganger med undervisning hvert semester.

Mer om tilbudet, se informasjonsskriv.

Påmeldingsskjema kulturskolen, i pdf-formatet og i word PDF document ODT document .


Ved spørsmål – ta kontakt.
Trond-Arvid Isaksen
rektor 
Telefon 480 99 549