Om kulturskolen.

Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6: «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.» (1997). Samarbeidet med skoleverket knytter kulturskolens oppdrag sammen med grunnskolens målsetting: «Opplæringas mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.» (Læreplanverket K06).

 

Kulturskoletilbud høsten 2020

I kan vi tilby: rockeverksted, sang, ukulele, piano, gitar.

Kulturskolerektor: Trond-Arvid Isaksen    Telefon 480 99 549.      E-post: trond-arvid.isaksen@ibestad.kommune.no

Sentralbordet - telefon 77 09 90 00

Om kulturskolen høsten 2020


Høsten 2020 kan vi tilby disse fagene i kulturskolen: rockeverksted, sang, piano, gitar og ukulele.

Fagene er avsluttende etter hvert semester, det vil si at man melder seg på for et halvår av gangen. 

Mer om tilbudet, se informasjonsskriv.

Påmeldingsskjema kulturskolen, i pdf-formatet og i word.


Ved spørsmål – ta kontakt.
Trond-Arvid Isaksen
rektor 
Telefon 480 99 549