Ibestad kulturhus rommer flere aktiviteter og ligger i nærheten av Ibestad skole, Ibestad kirke og Ibestad stadion. Hele huset er nybygd/nyrenovert, og hadde åpning våren 2011.
 

Ibestad kulturhus består av

  • Flerbrukshall
  • Svømmehall
  • Bibliotek
  • Kultursal, foaje og kjøkken
  • Kino (Bygdekinoen med månedlig besøk i kultursalen)

Kontaktinformasjon og utleie

Besøksadresse: Bygdaveien 130, 9450 Hamnvik

Enhetsleder for kultur, Ingvild Johansen, administrerer bygget og står for utleie. Kulturtelefonen: 948 34 413. E-post: ingvild.johansen@ibestad.kommune.no 

Fullstendige utleiepriser og reglement: Ibestad kommune Utleie av lokaler i kommunale bygg Reglement og betalingssatser.pdf

Facebookside

Ibestad kulturhus er også på Facebook under navnet Ibestad kulturhus https://www.facebook.com/ibestadkulturhus/ @ibestadkulturhus

Her postes aktiviteten på huset, slik som visning i Bygdekinoen, konserter, revy, teater, UKM