Utleie

Fullstendige utleiepriser og reglement: Ibestad kommune Utleie av lokaler i kommunale bygg Reglement og betalingssatser.pdf

Besøksadresse: Bygdaveien 130, 9450 Hamnvik. Enhetsleder for kultur, Ingvild Johansen, administrerer bygget og står for utleie. Kulturtelefonen: 948 34 413. E-post: ingvild.johansen@ibestad.kommune.no

Ibestadhallen

Ibestadhallen er bygget på dugnad og er knyttet til Ibestad kulturhus. På dagtid brukes idrettshallen i hovedsak av Ibestad skole, resten av halltiden er fordelt på Ibestad Idrettslag og andre aktører.

 

KORONA

På grunn av korona har Ibestadhallen delvis vært stengt i perioder og driftes i henhold til utarbeidete smittevernregler sentralt og lokalt. Situasjonen for korona kan fort endre seg, for den mest oppdaterte informasjonnen, besøk kommunens hjemmeside her: https://www.ibestad.kommune.no/informasjon-om-koronaviruset.525090.no.html

NB! All aktivitet under korona må avtales med kulturleder og i samråd med kriseledelsen i kommunen.

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19 for idrettslag og -foreninger: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Ibestad kommunes reglement og smitteverntiltak for bruk av Ibestadhallen, les mer her: Korona og aktivitet i idrettshall Ibestad kommune (002).docx

Les mer fra Norges Idrettsforbund om korona og idrett: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/