Utleie

Fullstendige utleiepriser og reglement: Ibestad kommune Utleie av lokaler i kommunale bygg Reglement og betalingssatser.pdf

Besøksadresse: Bygdaveien 130, 9450 Hamnvik. Fagleder kultur og biblioteksjef, Ingvild Johansen, administrerer bygget og står for utleie. Kulturtelefonen: 948 34 413. E-post: ingvild.johansen@ibestad.kommune.no

Ibestadhallen

Ibestadhallen er bygget på dugnad og er knyttet til Ibestad kulturhus. På dagtid brukes idrettshallen i hovedsak av Ibestad skole, resten av halltiden er fordelt på Ibestad Idrettslag og andre aktører.

 

Hvert år lages det en timeplan for aktiviteter i idrettsdelen på kulturhuset, dette omfatter idrettshallen, svømmehall og badstue. Perioden timeplanen gjelder er for et skoleår av gangen.