Utleie

Fullstendige utleiepriser og reglement: Ibestad kommune Utleie av lokaler i kommunale bygg Reglement og betalingssatser.pdf

Besøksadresse: Bygdaveien 130, 9450 Hamnvik. Enhetsleder for kultur, Ingvild Johansen, administrerer bygget og står for utleie. Kulturtelefonen: 948 34 413. E-post: ingvild.johansen@ibestad.kommune.no

Ibestadhallen

Ibestadhallen er bygget på dugnad og er knyttet til Ibestad kulturhus. På dagtid brukes idrettshallen i hovedsak av Ibestad skole, resten av halltiden er fordelt på Ibestad Idrettslag og andre aktører.

Timeplan for året 2019/2020: Timeplan for idrettsdelen Ibestad kulturhus 2019-2020.pdf

 

KORONA

På grunn av korona har Ibestadhallen vært stengt for all aktivitet i en periode nå, hallen åpner opp for aktivitet mandag 25.mai i henhold til utarbeidete smittevernregler sentralt og lokalt. 

NB! Det vil ikke være fritt fram for alle gamle brukere av hallen, all aktivitet må avtales med kulturleder og i samråd med kriseledelsen i kommunen.

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19 for idrettslag og -foreninger: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Ibestad kommunes reglement og smitteverntiltak for bruk av Ibestadhallen, les mer her:  Korona og aktivitet i idrettshall Ibestad kommune (002).docx PDF document ODT document

Les mer fra Norges Idrettsforbund om korona og idrett: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

Les mer fra Norges Fotballforbund om korona og fotball: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/